..:: Medya İletişim Bürosu

Adalet hizmetlerinde reform çalışmalarının eksenini belirleyen ve atılacak adımların her birinin takvime bağlandığı Yargı Reformu Stratejisi 2015 yılının Nisan ayı itibariyle Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna açıklanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

Yargı Reformu Stratejisi birçok kurum tarafından yürütülmek üzere adalet sisteminin tüm alanlarına yönelik amaç ve hedefler içermektedir. Gerek bu Belgede gerekse 2015 ve 2019 yıllarını kapsayan Adalet Bakanlığı Stratejik Planında yargı medya ilişkilerinin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile basın özgürlüğü ve kamuoyunun haber alma hakkı arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle kurumsal bir zemine kavuşturulması hedeflenmiştir.

Basın meslek ilkelerine uygun olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yanlış, eksik ve çarpıtma haberlerin önüne geçilmesi, medya mensuplarının yargı organları ile olan iletişiminin güçlendirilmesi yargıya olan güveni daha da artıracaktır. Basın sözcülüğü kurumuna yönelik ilk uygulamaların hayata geçirilerek, adalet sisteminde bu yönde bir kültürün yerleşmesine katkıda bulunulması ve buna ilişkin ihtiyaç analizinin yapılabilmesi için “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi” Avrupa Birliği eşleştirme Projesi olarak yürütülmüştür.

Proje kapsamında, kurumsal yapının en önemli unsuru olarak oluşturulan basın sözcülerine bağlı çalışacak medya işletişim bürolarının kurulmasına gerek duyulmuştur. Bu bürolar pilot olarak belirlenen Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Adana illerinde oluşturulmuş ve başarı ile çalışmaya başlamıştır. 2015 yılının sonu itibariyle tamamlanan Projenin yürütülmesi sırasında edinilen tecrübelerin de dikkate alınması suretiyle Teşkilatımızca yapılacak çalışmaları konu eden 153/1 sayılı “Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları” konulu Genelge yayımlanmıştır. Kamuoyunun yargı ile ilgili konularda haber alma hakkının sağlanması ve sağlıklı bilgi akışının temini için yayımlanan söz konusu Genelge tüm teşkilatımızın bu alanda çalışmalar yürütmesini öngörmüştür.

Genelge’ de; Anayasa, AİHS, diğer mevzuat hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla tanınıp korunan, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı, hâkim ve Cumhuriyet savcısının tarafsızlığı ile mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri yanında ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği prensibi göz önünde bulundurularak; kamuoyunun haber alma özgürlüğüne ve doğru bilgilendirilme hakkına saygı gösterilmesine ve kamuoyunun gecikmeksizin vaktinde bilgilendirilmesinin sağlanmasına vurgu yapılmıştır.

Söz konusu Genelge bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde başkanlık, ağır ceza merkezlerinde ise Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde basın sözcülerine bağlı olarak medya iletişim bürolarının kurulmasını ve buna ilişkin diğer hususları içermektedir.

Bu bağlamda, Sungurlu Adalet Sarayında Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde “Medya İletişim Bürosu” 25/02/2016 tarihinde oluşturulmuş olup, Medya İletişim Bürosu irtibat bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Medya İletişim Bürosu:

Görevli Personel: METİN KARACA

İrtibat: Sungurlu Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu

Telefon: 0 364 311 35 18 / 202 Belgegeçer: 0 364 311 80 05

Sungurlu Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2013-2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : Metin KARACA
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.